coming soon!
coming soon!

Privacy Verklaring

Algemeen

De website mobi-media.nl is een site van Baureo Concepts. Baureo heeft dit privacy statement samengesteld om duidelijk te maken hoe om wordt gegaan met de privacy van de gasten, deelnemers en bezoekers van deze website. Hier kunt u lezen hoe er wordt omgegaan met informatie die via deze website over bezoekers wordt verkregen.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens van gasten, deelnemers en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Baureo houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Baureo te Nijmegen.

Logbestanden

De servers waarop deze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij, zoals alle servers doen. De data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina's, bestanden die gedownload zijn) wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om problemen met de server te diagnosticeren.
 • Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types bij te houden.
 • Met de informatie probeert Baureo haar websites zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers. Deze informatie wordt niet tot individuele gebruikers herleid. De informatie wordt niet gebruikt voor commerciŽle of andere doeleinden anders dan hier omschreven, noch worden gegevens aan derden verstrekt, zonder dit uitdrukkelijk op de site te vermelden.

  Formulieren

  Via de formulieren op onze sites kunnen en/of dienen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, voorkeuren, e-mailadres, mobiele nummer en/of rekeningnummer. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen, ter controle, om indien nodig hierover met hen in contact te komen alsmede om de content op hun interesses af te stemmen. De informatie kan ook worden gebruikt voor commerciŽle of andere doeleinden anders dan hier omschreven. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens ook aan derden verstrekken.

  Om aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan Baureo uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens. Indien u geen prijs stelt op informatie over activiteiten, producten en diensten van Baureo, haar partners en derden, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door dit schriftelijk kenbaar te maken aan: Baureo, p/a mobi-media.nl, Toernooiveld 218b, 6525EC Nijmegen. Bij iedere e-mail die u van ons ontvangt de gelegenheid geboden om u af te melden.

  Gebruik van Cookies

  Deze website maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker opgeslagen worden om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Zo worden cookies gebruikt om de login-procedure op de site te controleren aan de hand van een geŽncrypteerd wachtwoord. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers: u vindt ze dan ook op bijna alle grote websites. Schakelt u het gebruik van cookies uit in de browser, dan kunt u niet inloggen en kunnen wij u geen correcte werking van de site garanderen.

  Banners, e-mails, clicks, leads, sales en onderzoeken

  In het banner-, e-mails-, clicks-, leads-, sales-, en onderzoekensysteem maakt Baureo ook gebruik van interne en externe tracking- en logmethoden om inzicht te krijgen welke reclameuitingen het meest effectief zijn (CTR- Click-Through Rate etc.) en hier zonodig op in te springen. We gebruiken deze informatie niet voor andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden anders dan de betreffende adverteerder(s) en/of media-/marketingbureau(s). Ook bij deze laatste 2 partijen wordt alleen het (eind)resultaat van een campagne verstrekt en zijn deze gegevens niet gekoppeld aan de gegevens van bezoekers en/of individuele leden.

  Links

  Deze site bevat links naar andere websites. Baureo is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

  Kwaliteit en toegankelijkheid van verkregen informatie

  Om de informatie aan te passen of te wijzigen die u via deze website, per e-mail, met de formulieren of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, dan kunt dit ons melden via de contactpagina.

  Contact over de website

  Als u vragen heeft over dit privacy statement of over de interactie met onze website kunt u hierover contact met ons opnemen via de contactpagina. U kunt uw schriftelijke vragen richten aan: Baureo p/a mobi-media.nl, Toernooiveld 218b, 6525EC Nijmegen.

  Wijzigingen

  Baureo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en de algemene voorwaarden. Check daarom regelmatig de privacyverklaring & algemene voorwaarden. Voor het privacybeleid van mobi-media.nl. Baureo behoudt zich het recht voor om de informatie die u op de website publiceert te gebruiken voor publicatie en andere vormen van openbaarmaking. mobi-media.nl heeft het recht bezoekers en gebruikers te weigeren en leden te verwijderen wanneer hier klachten over zijn of misbruik gemaakt wordt van de dienst die op deze site wordt aangeboden.

  SMS-berichten

  Baureo doet zijn absolute best om er voor te zorgen dat smsjes aankomen, maar garandeert uitdrukkelijk niet dat een SMS-bericht altijd (goed en tijdig) zal worden verstuurd en/of ontvangen.